Handelsundersøgelse

Vi har stor erfaring med handelsundersøgelse

 

En handelsundersøgelse er en stor begivenhed for både køber og sælger. Der er mange forventninger og drømme tilknyttet. Derudover kan der være mange penge involveret.

 

Fordele ved at få lavet handelsundersøgelse ved os:

 

· Du kan få undersøgt din hest lokalt på Sydfyn. Din hest behøver ikke blive læsset i trailer og transporteret en lang køretur. Undersøgelse lokalt giver mindre stress for hesten og sparer dig tid.

· Ved af bruge os er du med til at styrke kompetencerne lokalt og fremme Svendborg som et godt sted for dig og din hest

 

En standard handelsundersøgelse udføres efter Den Danske Dyrlægeforenings standarder. Vi udfylder en Handelsformular, hvor vi til slut giver vores konklusion med henvisning til de under undersøgelsen eventuelle givne anmærkninger. En stor del af vurderingen beror på erfaring og er en personlig vurdering.

 

Formålet:

 

· At opnå en aktuel sundhedsstatus på hesten, så beslutning om køb/salg kan foretages på et så oplyst grundlag som muligt

· Dyrlægens vurderingen af eventuelle fund ved handelsundersøgelsen danner ofte grundlaget for handlen

· Forsikring af hesten kan foretages ud fra undersøgelsen

 

Købers og sælgers interesse

 

Det anbefales at køber og sælger i forvejen har udfyldt en forhåndsaftale, hvor vilkår omkring handelsundersøgelsen, samt eventuelle supplerende undersøgelser er aftalt.

 

En handelsundersøgelse er både i købers og sælgers interesse, fordi købeloven indeholder en særlig formodningsregel, som har stor betydning for sælger ved eventuelle tvister. Som køber bør man vælge en dyrlæge, man har tillid til og som ikke er sælgers dyrlæge. Dyrlægen er således købers repræsentant i handlen og undersøger hesten for køber.

 

Det er vores anbefaling, at både køber og sælger er til stede ved handelsundersøgelsen, så alle parter får præcis de samme oplysninger fra dyrlægen, hvilket mindsker risikoen for misforståelser og uenigheder.

Handelsundersøgelsen

 

Den kliniske handelsundersøgelse omfatter en vurdering af hesten i hvile, samt en undersøgelse ved mønstring og longering.

 

Systematisk gennemgang af:

 

· Almentilstand

· Foderstand

· Hovedet undersøges: Lymfeknuder, bihuler og luftposer, øjnes forreste del og mundhulen

· Tandsliddet vurderes og sammenholdes med alderen på hesten

· Hals, ryg og kryds undersøges – herunder muskelfylde, fleksibilitet og tegn på unormale muskelspændinger

· Bug og ydre kønsorganer undersøges. Der lyttes på hjerte og lunger i både venstre og højre side – både i hvile samt efter arbejde.

· Hestens ben undersøges for afvigende bestillinger og hovformer. unormale belastningsforhold vil på længere sigt kunne medføre halthed

· Hestens ben gennemgås fra sål til hals/ryg, hvor enhver afvigelse i form af hævelse, varme eller muskelmangel vurderes

 

Hestens bevægelse vurderes i skridt og trav på et fast og plant underlag, hvor dyrlægen undersøger grundigt for taktfasthed, halthed og bevægelsesforstyrrelser.

 

· Ved mønstring såvel som ved longering iagttages samtidig hestens smidighed

· Bøjeprøver udføres på forben og bagben. Ved bøjeprøve stresses lednære strukturer, således at lavgradige haltheder træder tydeligere frem

· I longe undersøges hesten på begge volter i skridt, trav og galop, for taktfasthed, halthed og bevægelsesforstyrrelser. Under longering vurderes hestens bevægelsesmønster i alle tre gangarter og ligesom bevægelser af hoved, hals, ryg og hale iagttages nøje for unormale forhold.

 

Udvidet undersøgelse

 

Konkurrenceheste anbefaler vi også undersøgt med en rideprøve.

 

Typisk udvides den kliniske undersøgelse tillige med en røntgenundersøgelse.

 

Røntgenundersøgelsen kan udvides til også at omfatte ryg og hals. Vi kan give adgang til at se røntgenbillederne i vores arkiv via internettet. Hvis det ønskes kan vi sende et Log-in til andre dyrlæger.

 

Ved bløddelshævelser kan undersøgelsen også udvides med en ultralydsscanning. Der kan efter sælgers eller købers ønske udtages en dopingprøve.

 

Vi har et mobilt røntgensystem og mobil ultralydsscanner, som vi kan bruge ude i stalden men en udvidet handelsundersøgelse anbefaler vi gennemført på Svendborg Hestehospital.

Svendborg Hestehospital

Ryttervænget 6
5700 Svendborg

Telefon:

63 21 61 61

Email

Info@svendborghestehospital.dk